Tankönyvek érkezése

Tájékoztatás

Kedves Szülők!

Hamarosan elkezdődik a tanév, de ahogy nem volt szokványos az előző befejezése, úgy az új kezdete sem lesz az.
2020. szeptember 1-én 8 órakor becsengetnek, ekkor kezdődik a tanévnyitó. Az idén rendhagyó módon nem az iskola udvarán közösen kerül megrendezésre, hanem minden osztály a saját termében fogja hallgatni az évnyitót.
A nyolcadikosok az oviból kísérik a leendő elsősöket az udvarra a szokott módon. Kérjük, hogy minden tanuló ünneplőben jöjjön! Ezt követően 4 osztályfőnöki óra lesz megtartva, ami 12:30-ig tart.
A tankönyveket az első napon kapják meg a gyerekek.
Étkezés kedden nem lesz ( szerdától tudnak étkezni), de szükség esetén felügyeletet 16 óráig biztosítunk. A felügyeleti igényeket augusztus 31. ( hétfő) 10 óráig kérjük jelezzék az osztályfőnöknél.

Az országosan közzétett rendelet alapján fontos, hogy a szülő csak úgy küldheti iskolába a gyermeket, ha az teljesen tünetmentes. Tehát akkor sem jöhet iskolába, ha kicsit köhög vagy náthás, de nincs láza. Akinek valamilyen allergiája van , kérem tájékoztassa az osztályfőnököt!

A szülők az iskola bejáratáig kísérjék a tanulókat, az épületbe ne lépjenek be!

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

Hittan tájékoztató

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182.§-ában foglaltak alapján iskolánkban az egyházak hitoktatással kapcsolatos tájékoztatót tartanak.

 

Időpontja: 2020. március 10. kedd 16:30 óra

Helye: Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola
3. osztály tanterme

 

A rendelet szerint az egyházi jogi személy írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást ad az iskolának, tanulóknak, szülőknek, hogy a 2020/21-es tanévben a hittan oktatást milyen módon szervezi meg.

Felhívom az egyházak képviselőinek figyelmét, hogy ha a tájékoztatón nem tud Ön, vagy meghatalmazott képviselője megjelenni, javaslom (a rendeletben megfogalmazott lehetőséget) a hittan oktatásukkal kapcsolatos szülőknek szóló papír alapú dokumentumot elkészíteni, eljuttatni iskolánkba, amiket mi kiosztunk az érdeklődő szülőknek.

A szülők az etika és a hit- és erkölcstan tantárgyak jelenlegi választását módosíthatják, ha változtatási szándékukat 2020. május 20-ig írásban bejelentik az iskola titkárságán.

 

Csolnok, 2020. március 2.

 

Tafferner József

igazgató

Véradóverseny

A Magyar Vöröskereszt Csolnoki Alapszervezete és a Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola felhívja az intézménybe járó diákok szüleit, hogy vegyenek részt a „Szülői véradó versenyen”. Véradónak jelentkezhet szülő, nagyszülő, idősebb testvér, más családtag, rokon.

Időpont: 2019. október 17. 14.30 – 18 óra

Helyszín: Csolnoki Művelődési Ház

A véradáson az vehet részt, aki: 18. évét betöltötte és meghaladja a testsúlya az 50 kg-ot.

Kérjük, hozza magával: TAJ-kártyáját, személyi igazolványát és lakcímkártyáját!

A megjelenő felnőtt nevezze meg, hogy melyik osztályt támogatja a Véradó versenyen! Az az osztály, amelyiknek – létszámarányát tekintve – a legtöbb „véradója” lett, a Vöröskereszttől jutalomban részesül. A nyertes egy közeli iskolai rendezvényen kerül kihirdetésre.

A véradók „Csendes hősök”, akik önzetlenül támogatják beteg embertársaikat. Egy véradással három betegen segíthet. A véradás azonban a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező tesztek elvégzése alkalmával kiderülhet az is, hogy a véradó valamilyen, még fel nem ismert betegségben szenved, továbbá a szűrővizsgálat kiterjed a HIV, a Hepatitisz-B, Hepatitisz-C kimutatására is.
Az „első véradó” a véradás alkalmával külön jutalomban részesül a Vöröskereszttől. Aki már véradó és új donort (első véradót) hoz magával, szintén jutalomban részesül.
Ha szeretné, akkor a létrehozásra kerülő Facebook csoportba is felkerülhet véradás közbeni fotó feltöltéssel.

Magyar Vöröskereszt

anyák napja

Anyák napja

Kedves Anyukák és Nagymamák!
Sok szeretettel meghívjuk Önöket  az iskolások anyák napi műsorára, amely május 6-án
16.30-kor kezdődik a Kossuth művelődési házban.

TT

TrachtTag

Április 26. országosan a német népviselet napja. A résztvevők ilyenkor mindennapi nett öltözékük részeként magukra öltik a hagyományos viselet egy-egy darabját, kiegészítőjét, pl. szoknya, blúz, ing, mellény, zakó, kötény, kalap, gyöngysor, kendő vagy akár hajviselet, és közös fotót készítenek, amelyet elküldenek a szervezőknek (http://www.zentrum.hu/hu/2019/02/aprilis-26-trachttag-2019/).
Az osztályfőnökök várják a visszajelzést azon szülőktől, akiknek gyermeke otthonról hozott darabbal szeretne bekapcsolódni a kezdeményezésbe. Az iskola ruhatárában lévő készletet péntek reggel 7:30-tól mi is a gyerekek rendelkezésére fogjuk bocsátani.
A közös fotózásra 8:15-kor kerül sor a nemzetiségi tájház előtt.

Reméljük, részvételükkel minél többen megtisztelik a kezdeményezést!

Ovi-suli kép

HIRDETMÉNY

A 2019/2020. tanév első évfolyamára történő általános iskolai beiratkozás rendjéről

 

Az Nkt. 45§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés – oktatásban részt venni, tankötelezettséget teljesíteni.

 

A tanköteles korba lépő, azaz a 2013. augusztus 31-én, vagy az előtt született gyermekét a szülő a hirdetményben közzétett időpontban köteles beíratni a lakhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

A Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskolában
a beiratkozás időpontjai:

2019. április 11., csütörtök 8.00 – 19.00 óráig,
2019. április 12., péntek 8.00 – 18.00 óráig.

A következő dokumentumokat kérjük, hozzák a beiratkozásra:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (személyi igazolvány),
  • a gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcímkártya),
  • az iskolába lépéshez szükséges fejlettségi elérést tanúsító igazolást,(ez az óvoda szakvéleménye)
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • NEK adatlapot,

ha van:

  • nevelési tanácsadó, illetve szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleményét,
  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről határozatot,
  • nem magyar állampolgárságot igazoló okiratot.

 

Kérem a kedves szülőket, hogy a jelzett napokon tegyenek eleget gyermekük beíratásával kapcsolatos kötelezettségüknek.

 

Bandiné Dr. Liszt Amália s.k.

intézményvezető

Csolnok, 2019. március 14.

Hittan tájékoztató

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 182.§-ában foglaltak alapján iskolánkban az egyházak hitoktatással kapcsolatos tájékoztatót tartanak.

 

Időpontja: 2019. március 13. szerda 16:30 óra

Helye: Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola
2. osztály tanterme

Az etika és a hit-és erkölcstan tantárgyak jelenlegi választását módosíthatják, ha változtatási szándékukat 2019. május 20-ig írásban bejelentik az iskola titkárságán.

Szeretettel várunk minden érdeklődő szülőt!

 

Csolnok, 2019. március 8.

 

Bandiné Dr. Liszt Amália sk.

intézményvezető

herzlichen Dank_fa

Köszönetnyilvánítás

KÖSZÖNJÜK!

Szeretnénk tudatni mindenkivel, hogy a gyerekek farsangi bálja és az iskola javára rendezett retro disco is fergetegesen jól sikerült.

Nagyon szépen köszönjük mindenki támogatását, amelyekre a jövőben is számítunk.

Örülünk, hogy megtisztelték jelenlétükkel iskolánk rendezvényeit.

Az Iskola közössége

 

TÁMOGATÓINK

 

 

Anda Bálint

Biener család

Bordi Ákos

Coop-üzlet

Csolnok Község Önkormányzata

Csupa Csipke Divat, Dorog

Dohánybolt /Szilágyi György és felesége/

Dr. Gécseg Erika

Dudicsné Horváth Angelika

Dunamenti CSZ

Ecker Zsolt

Eichardt és Társa Kft.

Fetáz Bt.- Boglár Ferenc

Fridrich Judit

Gabroplus Kft.-Gacsai Ferenc

Garai Andrea

Gáspár Brigitta

Gáspár János

Gáspár Jánosné

Gáspár Mariann

Gémesi Éva

Gonda Erzsébet

Grósz Béla

Haszon Edina

Havasi Karina

Házi Zoltán

Heidler Zsolt

Heller Antalné

Heller Lilla

Hidasi Márta

Holl Nándorné

Ifj. Reményi László

Izing Zsuzsa

Jancsekné Quintz Anna

Janicsár Klaudia

Jurásek Dániel

Kámán Attila

Kocsis Katalin

Kolonics Péterné

Koloszár Szilárd

Kossuth Lajos Művelődési Ház

Kovács Bence

Kovács-Mayer AdriennHeller Lilla

Hidasi Márta

Holl Nándorné

Ifj. Reményi László

Izing Zsuzsa

Jancsekné Quintz Anna

Janicsár Klaudia

Jurásek Dániel

Kámán Attila

Kocsis Katalin

Kolonics Péterné

Koloszár Szilárd

Kossuth Lajos Művelődési Ház

Kovács Bence

Kovács-Mayer Adrienn

Köteles Csilla

Kreitner János és felesége

Kreitner Viktória

Kriska Zoltán és felesége

Laczkó Tibor

Liebl Béla – Rutin-OKT Kft.

Lieblné Schmidt Marianna

Lilita Divat, Dorog

Líra Könyvesbolt

Lukács Zsolt

Maros Zsanett

Mayer Istvánné

Mayerné Quintz Andrea

Menta Biobolt

Mihalik László

Nagyné Vas Mariann

Naszvadiné Bánréti Boglárka

Nebehaj család

Nyirák Norbert

Olasz Nikolett

Öreg Favágó Kocsmája, Tarján

Pál Marianna

Papp Bálint

Pilis Műszaki Áruház, Dorog

Pollushof Panzió és Étterem

Priegl Éva

Pudleiner Rezső és felesége

Révai Drogéria

SCH-Épker Kft. – Schmidt Márton

Schmidt Andrea

Selmeci JózsefnéNagyné Vas Mariann

Naszvadiné Bánréti Boglárka

Nebehaj család

Nyirák Norbert

Olasz Nikolett

Öreg Favágó Kocsmája, Tarján

Pál Marianna

Papp Bálint

Pilis Műszaki Áruház, Dorog

Pollushof Panzió és Étterem

Priegl Éva

Pudleiner Rezső és felesége

Révai Drogéria

SCH-Épker Kft. – Schmidt Márton

Schmidt Andrea

Selmeci Józsefné

Seregi Márton

Sváb pékség

Szabó Viktória

Székely Ábel

Szombathné Baumann Éva

Tagscherer Kft.

Tarkövi Péter

Tarköviné Komár Ágnes

Thiko Kft. – Thier Tibor

Törzs Tamás

Trexler Balázs

Trnka Szonja

Trnka Zoltán

Wágner László

Wágner Zsófia

Wiederné Nagy Erika

 

 

Külön köszönjük a Szülői Munkaközösség aktív tagjainak szervező munkáját,

Mandusitz Zsuzsinak és Barlanginé Keszthelyi Mártinak  a helyszín biztosítását és közreműködését.

Köszönjük továbbá a Bányász Hagyományőrző Egyesület által biztosított padokat és asztalokat, valamint Csolnok Község Önkormányzata dolgozóinak a segítséget!

Külön köszönjük a Szülői Munkaközösség aktív tagjainak szervező munkáját,

Mandusitz Zsuzsinak és Barlanginé Keszthelyi Mártinak  a helyszín biztosítását és közreműködését.

Köszönjük továbbá a Bányász Hagyományőrző Egyesület által biztosított padokat és asztalokat, valamint Csolnok Község Önkormányzata dolgozóinak a segítséget!

 

Farsang_6

Köszönettel fogadjuk felajánlásaikat

A 2019. február 8-i iskolai gyerekfarsangra
és a 2019. február 16-i
retro discora

bármiféle felajánlást, illetve tombolatárgyat szívesen fogadunk,
melyeket hétköznapokon 8.00-15.30 között az iskolában lehet leadni.

Támogatásukat előre is köszönjük!

Farsang_4

Szülők-nevelők bálja

A Csolnoki Német Nemzetiségi Általános Iskola idén is megrendezi a

Szülők- Nevelők Bálját.

Szeretettel meghívunk mindenkit az iskola javára rendezendő mulatságra, melyet

  1. február 16-án 19.00 órától 04.00 óráigtartunk a Művelődési Házban.

A jó hangulatról az RHS DJ Team csapata gondoskodik egy fergeteges retro disco keretében.

A rendezvény ideje alatt nagy választékkal, színvonalas kiszolgálással és korrekt árakkal vár mindenkit a
Pálinka Patika és a Pizza Casa Luigi.

Belépő: 1500Ft, mely a helyszínen fizetendő.
Asztalfoglalás és információ: 0633/506-680 vagy 0630/5018704

Az este folyamán értékes tombolatárgyak kerülnek kisorsolásra!

Bulizzunk együtt a gyerekekért!

EGY KIS RÁADÁS

A SZÜLŐK-NEVELŐK BÁLJának PROGRAMjához

19.00 ÓRÁTÓL JURÁSEK DÁNIEL, volt csolnoki diákunk vidám country műsorral indítja a bulit.

Feltétlenül várunk mindenkit már a kezdésre!